• image
  • image

Zakres realizowanych prac:

  • wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  • przebudowa rozdzielnic NN,
  • remonty instalacji AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka),
  • prace ślusarskie związane z naprawą i wymianą tras kablowych i przejść ogniowych typu Roxtec.

Szczegóły realizacji

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. został przeprowadzony remont w zakresie odnowienia klasy platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic. Wszystkie wykonane prace miały na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. wykonano prace stalowe i modernizacyjne podwodnej części obiektu. Wykonano m.in. remont podstaw nóg platformy oraz modernizację dolnej części kolumn. Firma CONSTEEL wykonała szereg zaplanowanych prac elektrycznych. Łącznie przy projekcie zatrudnionych było ponad 250 osób.

Po remoncie Platforma będzie służyła do separacji ropy i gazu na bałtyckim złożu B8 Grupy LOTOS.

Źródło: https://www.portalmorski.pl/