CONSTEEL Construction w sektorze budownictwa energetycznego oferuje:

  • Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyżej – tj. pełny kompleks w tym montaż fundamentów i montaż podpór podwieszanie przewodów elektrycznych i instalacji odgromowej w tym z zastosowaniem metody “podciągania” (urządzenie TESMEC)
  • Budowa kablowych linii przemysłowych o napięciu 110 kV i wyżej, w tym budowa podziemnych przejść przez komunikacje inżynieryjne
  • Budowa podstacji transformatorowych 110 kV i wyżej , w tym części budowlanej, montaż urządzeń obwodów pierwotnych i wtórnych
  • Rekonstrukcja istniejących sieci o napięciu 110 kV i wyżej wraz z wymianą żelbetowych i stalowych podpór, wymiana przewodów elektrycznych i instalacji odgromowej, zawieszeniem światłowodowych linii komunikacyjnych na podporach linii przemysłowych
  • Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe